การเดินทาง

รถยนต์ ทางที่สะดวกและสั้นที่สุดคือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม ถึงจังหวัดร้อยเอ็ด
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 512 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต2)กรุงเทพฯมีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศ
ไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต 2 โทรศัพท์ 0 2936 2852-66
และจากจังหวัดร้อยเอ็ดมากรุงเทพฯ รถออกจากสถานีขนส่งร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล โทรศัพท์ 0 4351 1939 ,0-4351-2546


รถด่วน  /   กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด

เริ่มเวลา     06.00 – 13.26 น.
และเวลา     23.00 – 06.25 น.

ถด่วน  /    ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ

เริ่มเวลา     09.00 – 16.26 น.
และเวลา     21.45 – 05.11 น.

รถปรับอากาศชั้น 1
กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ ( ทุกวัน )
ในแต่ละวันมีรถจำนวน 32 เที่ยว ( ไป 16 เที่ยว กลับ 16 เที่ยว )
ตั้งแต่เวลา  07.05 – 24.00 น.

รถไฟ ต้องไปลงที่จังหวัดขอนแก่นแล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางรถไฟได้ที่หน่วยบริการเดินทาง
การรถไฟแห่งประเทศไทยโทรศัพท์  0 2223 7010,
0  2237 020 หรือสถานีรถไฟขอนแก่น 0 4322 1112


เครื่องบินโดยสาร ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ

..เปิดแล้ว บริษัท โซล่าร์แอร์ทิคเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินโซล่าร์ เอวีเอชั่น จำกัด ได้กำหนดเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ..

solar7003solar7002


solar7001

ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน