ชื่อพรรณไม้ อินทนิลบก

images (1)

ต้นไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์

1. ชื่อไทย ( Thai name )  อินทนิล,  จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง

2. ชื่อสามัญ ( Common name ) Queen’s flower, Queen’s crape myrtle

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ ( Scientific name ) Lagerstroemia macrocarpa Wall.

4. ชื่อวงค์ ( Family ) LYTHRACEAE
5.สีดอก  ดอกสีม่วง  ม่วงชมพู  เป็นช่อตรง  ดอกออกตามปลายกิ่งหรือตามข้อกิ่ง

อินทนิล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่  สูงประมาณ 50 ฟุต ลำต้นตรงเปลือกค่อนข้างดำหรือน้ำตาลมีตะคระขรุขระกิ่งแผ่
กว้างใบมาแกมขอบขนาน  ยาวประมาณ  10 นิ้ว  เนื้อใบหนาเป็นมันดอกออกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่ง  ช่อตั้งตรง  ดอกมีทั้งสีม่วง
ม่วงแกมชมพู  กลีบรองดอกติดกันเป็นรูปถ้วย  ปลายแยกเป็น 6 แฉก  ผลรูปไข่เกลี้ยงยาวประมาณ  9  นิ้ว  ออกดอกราวเดือนมีนาคม
ถึงมิถุนายน  การขยายพันธ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด

อินทนิล เป็นเป็นพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตในทุกภาคของประเทศไทย  เป็นพันธ์ลักษณะที่ดี
มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง อายุยืนนานใบสีเขียวเข้ม ลักษณะใบเดี่ยว ดอกสีม่วง ม่วงชมพู  มีฉายานามว่าเป็น “ราชินีดอกไม้”
( Queen’s Flower ) ฝักผลไม่ยอมทิ้งต้น  มีสายพันธ์อีกหลายชนิดในวงค์เดียว มีดอกเป็นลักษณะQeen’s crape myrtle เช่น
ตะแบก, เสลา และยี่เข่ง  เป็น Qrape myrtle
ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน