จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ่อค้า ประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญผะเหวด(งานเทศน์มหาชาติ) ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2555 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และเกาะกลางบึงพลาญชัย ร้อยเอ็ดวันนี้ เวลา 09.00 น. ( 1 กุมภาพันธ์ 2555) นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า “จัดงานประเพณีบุญผะเหวด(งานเทศน์มหาชาติ) จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นงานประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้จัดกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2534 เป็นต้นมา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2555 2555 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และเกาะกลางบึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด การจัดงานประเพณีบุญผะเหวด(งานเทศน์มหาชาติ) นอกจากจะเป็นงานบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ตามความเชื่อศรัทธาของชาวอีสานแล้วยังเป็นการเผยแพร่และสรรเสริญ การบำเพ็ญบารมีของพระศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า อีกด้วย”กำหนดการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด(งานเทศน์มหาชาติ) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555 มีดังนี้วันที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น.พิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานแห่รอบเมือง จากสระชัยมงคล วัดบึงพลาญชัยตามส้นทางที่กำหนดและกลับเข้าสู่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และเกาะกลางบึงพลาญชัย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 6วันที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ขบวนทุกขบวนพร้อมกัน ณ จุดที่ตั้ง เริ่มบริการขนมจีน ฟรีตลอดงาน เวลา 10.15 น.ประธานเดินทางถึงพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานในพิธี ประธานกล่าวเปิดงาน มอบโล่ผู้ให้การสนับสนุน ประธานแจกสัตสดกมหาทาน และลั่นฆ้องชัย ขบานแห่ทั้ง 15 ขบวน เคลื่อนเข้าสู่บริเวณงาน และการแสดงหน้าปะรำพิธี เวลา 17.00 น.พิธีทักษิณานุประทาน เจริญพระพุทธมนต์ งานพาแลง ชมแสดง แสง สี เสียง การแสดงศิลปินคืนถิ่นบ้านเฮาเอาบุญผะเหวดวันที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 05.00 น.แห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาด ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 101 รูป เทศน์คาถาพัน เทศน์มหาชาติ แห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน เวลา 18.00 น.พิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานกลับวัดบึงพลาญชัย เป็นอันเสร็จพิธีคมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/กมลพร คำนึง บก.ข่าว /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด 043-515374

http://forum.roietweb.com/index.php?topic=2231.0

 

เรื่องมาใหม่ใน "ข่าวร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด1 สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี1 "
ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน