โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ 043 – 518200


โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช

  โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168 หมู่ที่ ซอย ถนน เทวาภิบาล
: แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมือง
: จังหวัด ร้อยเอ็ด  45000
โทรศัพท์ : 0-4351-1436

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 166 หมู่ที่ ซอย ถนน ปัทมานนท์
: แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมือง
: จังหวัด ร้อยเอ็ด  45000
โทรศัพท์ : 0-4352-7191-200
โทรสาร : 0-4352-7209
ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน