สนามโรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  โรงเรียนสตรีศึกษา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สตรีศึกษาเกมส์ ประจำปี 2553 โดย นายชโลธร  ผาโคตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด          นายปรีดา  ลำมะนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา กล่าวว่าโรงเรียนสตรีศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา สตรีศึกษาเกมส์  ครั้งที่ 94 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและคณะครู ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้รักมีความสามัคคี มีนำใจเป็นนักกีฬา พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆต่อไป      สตรีศึกษาเกมส์  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกีฑา ประกอบด้วย ครู นักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน 4,531 คน โดยแบ่งออกเป็น 6 คณะสี
318136_301110สตรีศึกษาเกมส์
ข้อมูลจาก ::   สมเกียรติ สระกาศ  ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน